Společnost pro ranou péči, z.s.
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Oblastní charita Hradec Králové
Středisko rané péče Sluníčko

Auxilium, o.p.s.
Raná péče

Slezská diakonie
Poradna rané péče DOREA

 
 
Centrum sociálních služeb Tloskov
Raná péče CSS Tloskov


Národní ústav pro autismus, z.ú.
Středisko včasné intervence NAUTIS

I MY, o.p.s.

Sociální služby města Havířova
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD

 

Diakonie ČCE
Středisko Světlo Vrchlabí
 Slezská Diakonie
Poradna rané péče Salome Bohumín

 

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.
Raná péče

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

 

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

 
MOTÝL. z.ú.
 
Občanské sdružení LOGO, z.s.
Středisko ROSA, z. s.

 

 
APLA Jižní Čechy, z.ú.

 

Kolpingova rodina Smečno, pobočný spolek

Raná péče pro děti se vzácným
nervosvalovým onemocněním

 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb

Raná péče Krůček

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI

 
 

Oblastní charita Kutná Hora
Středisko na Sioně 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
Raná péče Třebíč